Przyrządy pomiarowe / Measuring instruments

Oferujemy także przyrządy pomiarowe które są potrzebne do prawidłowej eksploatacji pił taśmowych. Takie jak liniały, mierniki rozwarcia zębów, tensometry itp.

We also offer measuring instruments that are needed for proper operation of band saws. Such as sharp-edged rulers, saw setting dial gauges, strain gauges.