Środek smarno- czyszczący / Lubricant cleaner

Posiadamy w ofercie środek, który poza nawilżaniem piły oraz bieżni koła pasowego doskonale usuwa osady z pił taśmowych. Doskonale sprawdza się podczas obróbki gatunków jak mokry dąb

We offer a cleaning lubricant, which, apart from the humidification of the band saw and the path of belt pulley, perfectly removes the residuum from the band saws. It works well when processing species like wet oak